Gesloten bronsysteem

Mogelijkheden Gesloten Bronsysteem Aardwarmte

Een gesloten bronsysteem voor aardwarmte wordt veelal toegepast in de woningbouw en utiliteit. Gesloten bronsystemen zijn de meest voorkomende oplossingen voor het gebruik van aardwarmte.

Er zijn een aantal variaties mogelijk in gesloten bronsystemen;

  • Verticale gesloten bron, deze worden het meest geplaatst en hebben het hoogst haalbare rendement voor verwarmen en koelen. De bronnen worden geboord en boorgaten afgevuld met klei en grind om scheidende lagen te verdichten en verzakkingen tegen te gaan. 
  • Horizontale gesloten bron, deze wordt op een diepte van ongeveer 1.80 mtr. ingegraven. De horizontale bron moet t.o.v. de verticale bron ongeveer 30% overlengte bevatten om aan hetzelfde vermogen te kunnen voldoen. Het koelvermogen is nihil vanwege de directe zon invloed op de minimale diepte. De bodemstructuur moet watervoerend zijn en uit zand bestaan om enig rendement te kunnen geven.
  • Er zijn nog andere varianten beschikbaar zoals de aardwarmtekorven, PE energiehekken etc.

Alleen het verticale bronsysteem wordt door ons aangelegd vanwege onze visie op het “Optimale rendement” wat we willen leveren tegen een betaalbare prijs. 

Wat doet een gesloten bronsysteem?

Bij een gesloten bronsysteem wordt op grote diepte in de bodem een verticale bodemwarmtewisselaar (VBWW) geplaatst, ook wel genaamd de U-lus. Via de U-lus wordt er een vloeistof gecirculeerd genaamd glycol, dit is een antivries mengsel. Het mengsel neemt temperatuur op uit de bodem en transporteert dit richtig de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt de warmte uit het glycolmengsel en zet dit om naar de juiste temperatuur voor uw huis of bedrijfspand. Zo kunt u middels aardwarmte uw huis of bedrijfspand koelen of verwarmen. Ook tapwater wordt door de warmtepomp geleverd. U heeft dus geen gasaansluiting meer nodig om in uw behoefte te voorzien!

Aansluitmogelijkheden Bodemenergiesystemen

De bronnen worden nadat ze zijn geboord horizontaal verlegd naar een verdeler inpandig, een verdelerput buiten het pand of via het Tichelmann principe. Uiteindelijk eindigen we altijd in de technische ruimte bij de warmtepomp met kogelkranen. De op druk gevulde lussen zijn op de juiste waarde afgezekerd met het glycolmengsel.

  • Bij de verdeler inpandig en verdelerput zijn de lussen voorzien van flowmeters en kogelkranen. Het systeem kan per lus ingeregeld worden op de juiste volumestroom.
  • Bij het Tichelmann principe ontbreekt de mogelijkheid van inregelen en zijn de lussen niet voorzien van flowmeters of kogelkranen. Bij dit systeem dienen alle bronnen op dezelfde diepte geplaatst te worden met minimale afwijkingen. Hiermee krijgt elke lus dezelfde volumestroom. 

Voordelen van een Gesloten Bronsysteem

  • Laag energieverbruik
  • Aangename temperaturen in uw woning of bedrijfspand
  • Lange levensduur
  • Geen uitstoot van CO2
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding