subsidies-bedrijven-energie-besparen-bronboringennoord

Energie besparen? Ontdek uw voordeel met de EIA!

Onderstaande subsidies kunnen in 2017 aangevraagd worden voor energie innovaties:

Subsidies Duurzaam Bedrijfsvoering

Gaat u milieuvriendelijke technieken toepassen in uw bedrijfsvoering? Dat wordt ook in 2017 gestimuleerd door de overheid. Indien u van plan bent om apparatuur aan te schaffen wat ten goede komt aan het milieu kunt u fiscaal voordeel ontvangen. Via deze weg informeren wij u over de mogelijkheden en welke voordelen u concreet mag verwachten.

Milieu Investeringsaftrek

Er zijn twee regelingen die voordeel opleveren bij investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Afhankelijk van het type investering komt u in aanmerking voor beide regelingen of voor één van de twee regelingen.

MIA-regeling

Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA)-regeling kan tot maximaal 36% van de investeringskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, zodat u minder belasting afdraagt aan de Belastingdienst.

VAMIL-regeling

Met dde Vrije Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)-regeling kan (tot 75% van) het investeringsbedrag willekeurig worden afgeschreven. Dit biedt fiscaal voordelen doordat in een jaar dat beter uitkomt voor uw bedrijf meer afgeschreven kan worden. Hierdoor wordt het mogelijk de winst te verminderen en minder belasting af te dragen in dat jaar.

Wat komt in aanmerking?

De overheid heeft een Milieulijst voorD 2017 gepubliceerd waarin alle investeringen voor milieuvriendelijke technieken zijn omschreven. Indien uw beoogde investering een relatie heeft met een van onderstaande thema’s is het zeer waarschijnlijk dat het bedrijfsmiddel in aanmerking komt:

  • Circulaire economie: water en grondstofbesparing, recycling van (afval)water en grondstoffen en biobased economy;
  • Voedsel en landbouw: glastuinbouw, veehouderij, aquacultuur en visserij;
  • Mobiliteit: wegvervoer, scheepvaart;
  • Klimaat en Lucht: CO2-uitstootvermindering, fijne stof, overige broeikasgassen
energie-besparen-bedrijfsleven-bronboringennoord-aardwarmte-specialist

Energie besparen bel Bronboringen Noord de Aardwarmte Specialist..

Ruimtegebruik: oppervlaktewater, bodem en water, ecosystemen;
Gebouwde omgeving: materiaalgebruik, civiele voorzieningen.

De Milieulijst biedt daarnaast voldoende ruimte om innovatieve en meer specifieke apparatuur onder te brengen welke niet zijn opgenomen in de Milieulijst. Informeer naar de mogelijkheden indien uw installatie niet in de Milieulijst staat.

Voorwaarden voor een aanvraag

Uw onderneming is belastingplichtig en gevestigd in Nederland; U investeert een minimum bedrag van €2.500,- en activeert het bedrijfsmiddel op de balans;
Indien er een vergunning is vereist voor de beoogde investering is deze reeds aan u verleend;
Na opdracht tot levering moet binnen 3 maanden een aanvraag zijn ingediend.

Belangrijk om te weten

Zowel aanschafkosten (aankoopbedrag van het bedrijfsmiddel) als voortbrengingskosten (kosten voor het monteren/installeren van het bedrijfsmiddel) komen in aanmerking;
Het fiscale voordeel is afhankelijk van het type investering. In de Milieulijst 2017 worden voor verschillende installaties verschillende tarieven gehanteerd. U kunt uw voordeel berekenen aan de hand van de code die aan uw bedrijfsmiddel wordt gekoppeld. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer weten over investeringen en subsidies?

Meer informatie over de MIA/VAMIL of wilt u weten welke investeringen voor subsidie in aanmerking komen? Bel gerust: 010 – 243 06 53

Bron: Craeghs Consultancy Rotterdam zie http://craeghs.nl/Subsidienieuws/Topsector_Energie_innovatiesubsidies_opengesteld/