Aardwarmte

Wat is Aardwarmte

Aardwarmte wordt ook wel geothermie genoemd. Het woord geothermie is afkomstig uit de Griekse woorden Geo (aarde) en Thermos (warmte). Het doel van aardwarmte is dat er energie gewonnen wordt, door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie om uw huis te verwarmen.

Hoe wordt Aardwarmte gebruikt

Aardwarmte wordt gebruikt voor duurzame energie productie. Via een gesloten bronsysteem wordt er een glycol oplossing door U-lussen in de bodem gecirculeerd , vaak tussen een diepte van 100 tot 200 meter.  De glycol oplossing neemt de temperatuur uit de aarde op en de warmtepomp onttrekt uit dit mengsel 3 a 4 graden Celsius.  S’ winters wordt het systeem gebruikt als verwarming en ’s zomers kunt u met het systeem koelen. Het koelen en verwarmen van uw huis of bedrijfspand gaat via een warmtepomp. De warmtepomp levert ook het tapwater zodat u geen gasaansluiting meer nodig bent.

Gecertificeerde Aardwarmte Specialist

Bronboringen Noord is al jarenlang gecertificeerd in aardwarmte systemen met name in:

  • De aanleg van gesloten aardwarmte systemen,
  • Het adviseren en calculeren van duurzame energie systemen,
  • Ook voor het geven van advies in bestaande aardwarmte systemen of voor het herstellen van problemen in bestaande systemen kunt u bij ons terecht.

Lage Energie kosten, nul op de meter

Bronboringen Noord redeneert vanuit de warmtepomp installatie en zal hier uw eigen aardwarmte systeem op berekenen. Ons doel is om een optimaal rendement uit aardwarmte te realiseren tegen zo laag mogelijke energielasten. 

Bronboringen Noord is deskundig op het gebied van aardwarmte en duurzame installatietechniek.